Ži a nechaj žiť“, je heslo novodobého človeka ´homo demokratikus´. 

Naučili sme sa, že strava a životný štýl je každého osobná voľba. Takže viac či menej rešpektujeme všetkých okolo nás, bez ohľadu na to, aká ich voľba je a bez toho, že by sme si uvedomovali jej dôsledky. Ako tak tikajú naše planetárne hodinky, začína byť extrémne náročné nevenovať žiadnu pozornosť správam ohľadne klimatických zmien a nie príliš priaznivého vývoja našej, inak samozrejme, veľmi vyspelej spoločnosti. A tak sme chtiac, nechtiac začali premýšľať. 

Došlo nám, že je na čase, aby sa zvýšilo povedomie o kríze životného prostredia a že treba prejaviť aspoň malé úsilie na vytvorenie lepšej budúcnosti a súčasnosti pre nás všetkých.  Hlavným oporným múrom Veggie je viera, že k tomu významným spôsobom môže prispieť každý z nás. Hoci to tak môže znieť, nie je to iba klišé. Našou filozofiou je prispieť k zmene vo svete tým, že spojíme zdravé princípy stravovania, ekologicky udržateľné spôsoby a láskyplný postoj k životu s inovatívnym myslením sedliaka.