Píšte, volajte, posielajte holuby...

email: info@veggie.sk
tel: 0911 188 529

 

obchod a marketing... info@veggie.sk / 0904 906 222

VEGGIE GROUP, s.r.o.
Sídlo: Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava
IČO: 46 429 450     DIČ:
2820015297     IČ DPH: SK2820015297
Zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77198/B
Štatutárny orgán:  Ing. Miloslav Mikula - konateľ, Mgr. Miroslav Maglen - konateľ